Condicions de venda
1. CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre NameToName, Carrer Travessera de Gràcia, 138 Local 2, 08012 Barcelona i amb CIF 39426972G els tercers (en endavant, "Clients") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga en línia de la pàgina web oficial de NameToName www.nametoname.es.

2. OBLIGACIONS L'USUARI

El Client s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels altres Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de NameToName, els seus proveïdors, clients o en general de qualsevol tercer.

3. PRODUCTES

NameToName es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als clients a través de la Botiga. En particular, NameToName podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, NameToName es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen detallats en la seva fitxa de producte penjada a la Botiga.

Malgrat tot, els colors i tonalitats presentats poden variar en funció del monitor en el qual es visualitzin i no representen un contracte a l'hora de compra. Les fotografies que apareixen a la botiga tenen un caràcter merament orientatiu.

4. PREUS

Els preus indicats en NameToName són en Euros i inclouen l'IVA, però no inclouen les despeses de lliurament. Les despeses de lliurament difereixen en funció de l'adreça de lliurament de el client i del pes i dimensions dels articles comandes. Les despeses de lliurament s'indiquen a la cistella i es confirmen al validar la comanda. Les despeses de lliurament es facturen a la fi de la comanda i se sumen al preu dels articles demanats.

NameToName es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data. En el cas de les vendes ofertes els preus només s'apliquen durant el període de vigència indicat de la mateixa o fins a esgotar les existències del producte ofert.

5. RESERVA DE PROPIETAT I RISCOS

NameToName conserva la propietat dels béns venuts fins al moment en què es realitzi el pagament efectiu de l'import principal i els suplements. L'impagament d'una de les parts podrà provocar la reclamació dels béns.

Aquestes disposicions no constitueixen cap obstacle per al traspàs al client, a partir del lliurament, dels riscos de pèrdua i deteriorament dels béns adquirits, així com dels danys que aquests poguessin ocasionar.

6. DISPONIBILITAT

El client convé i accepta en aquest moment que NameToName acceptarà la seva comanda en funció dels seus estocs disponibles i dels estocs dels seus fabricants i proveïdors i que farà tot el possible per respondre a totes les comandes.

Pel que fa a la venda oferta, els clients només poden demanar els productes posats a la venda durant el període de vigència de la venda oferta, que s'indica en temps real a la botiga i dins el límit d'existències disponibles.

Un cop finalitzat el termini de la venda oferta d'un producte i/o en cas que el producte no estigui disponible, aquest deixarà d'estar a la venda.

En cas que un producte no estigui disponible després de confirmar la comanda i després del tancament de la venda corresponent, NameToName li notificarà el client, indicant-li el temps de demora i alguna alternativa a aquest producte si n'hi ha o donant-li la possibilitat de cancel·lar l'enviament i garantint-li la devolució total o parcial de l'import corresponent en forma de val de compra, o bé mitjançant transferència bancària o xec.

La disponibilitat d'estoc indicada en els productes és orientativa, ja que són productes de gran rotació i les actualitzacions es fan setmanalment. En cap cas se'ns podrà imputar cap retard.

7. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

Per realitzar el pagament total dels articles del present contracte, el client podrà optar per algunes de les següents formes de pagament:

Pagament mitjançant targeta. El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, realitzant l'operació en el moment de realització de la comanda. El pagament en línia amb targeta de crèdit es realitza a través de el sistema de seguretat (de la plataforma segura de Banc de Sabadell) que permet el xifrat de les dades bancàries del client durant la seva transmissió per la xarxa.

Pagament mitjançant transferència bancària. El client haurà de realitzar una transferència bancària al compte de NameToName per import de la comanda. Aquesta transferència s'ha de fer en un termini màxim de set dies laborables des de la realització de la comanda. Si en aquest termini no hi ha constància del pagament, la comanda s'anul·larà de forma automàtica.

La comanda del client no serà validat fins que no es realitzi el cobrament en el compte bancari de NameToName (per a les formes de pagament targeta i transferència bancària). Si el pagament no és autoritzat, la comanda del client no podrà ser acceptat. En el cas de pagament finançat, l'acceptació de la comanda estarà supeditada a l'aprovació definitiva del finançament per part de l'entitat financera, quedant la comanda automàticament anul·lada en el cas que aquesta aprovació no arribés a produir-se.

8. SERVEI DE LLIURAMENT
8.1. Recollida a botiga

Portes gratis si pots recollir la teva comanda a la nostra botiga: NameToName a Barcelona, c / Travessera de Gràcia, 138 Local 2. Només has de marcar aquesta opció a l'indicar la direcció de lliurament de la comanda.

Terminis de lliurament. Les comandes per recollir a la nostra botiga, estaran disponibles 4 dies després que es confirmi la comanda. Els productes que componen la comanda estaran disponibles a la botiga durant un termini de 15 dies.

8.2. Enviaments a domicili

Àmbit de lliurament: els productes oferts en NameToName se serveixen dins del territori espanyol, incloent la península i Balears.

De moment, no realitzem enviaments a Illes Canàries, Ceuta i Melilla. En aquest cas contacteu amb nametoname.es per estudiar el cas.

Espanya (Península):

Cost: 8 € + IVA

Lliurament en 2/14 dies laborables

Espanya (Balears)

Cost: 18 € + IVA

Lliurament en 2/14 dies laborables

Els terminis de lliurament es computen en la base de dies feiners (de dilluns a divendres, excepte festius) i començaran a comptar des de la confirmació del pagament en el compte bancari de NameToName o, en el cas de les comandes finançats, l'acceptació definitiva per part de l'entitat financera. Les comandes amb data de lliurament o de formalització de comanda durant el mes d'agost poden patir retards a causa del període de vacances de la majoria de fabricants.

En cas d'incompliment de la data de lliurament especificada en més de 21 dies laborables, el comprador podrà optar per anul·lar la comanda mitjançant carta certificada amb justificant de recepció i rebre l'import abonat. L'incompliment en el lliurament no es considerarà tal si ha estat retardat per voluntat pròpia o si no s'ha pogut localitzar el comprador mitjançant les dades facilitades per aquest.

L'empresa de transport efectuarà els enviaments de dilluns a divendres en horari de matí o de tarda; havent acordat prèviament la cita amb el client. En cas que l'horari ofert per part de l'agència de transport no sigui de l'agrat del client, el podrà modificar o rebutjar, quedant per a un altre dia. Això podria retardar lleugerament el lliurament de la mercaderia.

El client es compromet a estar al lloc de lliurament el dia acordat per al lliurament amb el transportista i a verificar la conformitat de la comanda i el perfecte estat de la mercaderia en el moment de la recepció.

En cas que no es pugui realitzar el lliurament el dia previst a causa de dificultats d'accés o de pas no assenyalades prèviament pel client o l'absència d'aquest el dia del lliurament convingut amb el transportista, NameToName tornarà a facturar les despeses de lliurament. Si el client desitja canviar la data de lliurament acordada amb el transportista, aquest haurà d'avisar amb un mínim de 72 hores d'antelació. Es contestarà amb un rebut donant instruccions precises sobre el procés a seguir. És fonamental guardar aquest rebut com a comprovant.

Per als productes enviats per missatgeria, aquesta no es posarà en contacte amb el client abans de fer el lliurament. Si el client no es troba en el moment del lliurament, se li deixarà un avís i es retindrà el producte durant 10 dies. Passat aquest termini, el client es farà càrrec de les despeses de devolució.

Per raons de logística interna, pot ser que una mateixa compra tingui enviaments parcials amb dates de lliurament diferents. El client estarà informat en tot moment.

La mercaderia es troba en tot moment coberta contra riscos de transport, pèrdua i manipulació. En cas de reclamació en relació amb possibles defectes o marques de deteriorament dels productes (avaria, producte que falta pel que fa a l'ordre de lliurament, embalatge danyat, productes trencats, etc.), el client haurà d'indicar les anomalies en l'albarà del transportista i notificar a nametoname.es en un termini de dos dies a partir de la data de lliurament a la direcció. Es contestarà amb un rebut donant instruccions precises sobre el procés a seguir. És fonamental guardar aquest rebut com a comprovant.

Excepte en el cas de defectes ocults no s'admetrà cap reclamació després de la recepció dels productes per part del client si aquest no ha seguit el procediment detallat anteriorment.

El client no ha de llençar mai l'embalatge dels productes fins a comprovar que es troben en perfecte estat i verificar que tots els productes coincideixen amb els que va demanar.

9. DEVOLUCIONS

De conformitat amb el que disposa l'article 44 de a Llei d'Ordenació del comerç minorista, el client disposa de 7 dies hàbils per comunicar la devolució d'un producte a NameToName, comptats a partir del dia de la recepció de la comanda.

En les devolucions el client s'haurà de fer càrrec dels costos de transport que generi la seva devolució.

El client ha de comunicar la devolució al següent a nametoname.es. Es contestarà amb un rebut donant instruccions precises sobre el procés a seguir. És fonamental guardar aquest rebut com a comprovant

Posteriorment NameToName es posarà en contacte amb el client per indicar-li els passos a seguir per a la seva devolució. L'usuari haurà de retornar el producte en el termini màxim de set dies des de que NameToName li indiqui la forma de devolució.

No s'acceptaran devolucions fora del termini esmentat anteriorment. Tampoc es reemborsarà l'import de qualsevol producte que hagi estat danyat pel client o l'embalatge original estigui deteriorat d'una manera que vagi més enllà de la seva simple obertura; o bé només es reemborsarà parcialment.

El client rebrà els diners de la seva devolució per xec, targeta de crèdit o mitjançant transferència. Les modalitats de devolució de diners les estableix NameToName

En les devolucions el client no tindrà cap penalització però sí s'haurà de fer càrrec dels costos de recollida (iguals als carregats per l'enviament) que generi la seva devolució.

Els productes amb mesures especials o fabricats expressament per al client no admetran canvi o devolució i en cas d'anul·lació, passats més de cinc dies des de la confirmació de la comanda, perdran l'import lliurat a compte.

10. SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, el client podrà enviar un missatge a nametoname.es.

11. GARANTIA

D'acord amb el que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garantia en la Venda de Béns de Consum, tots els articles objecte d'aquest contracte es troben, amb caràcter general, garantits davant de qualsevol defecte de fabricació o disconformitat amb les qualitats que s'especifiquen en el contracte, durant un termini de dos anys comptats des de la data de la recepció de cada un d'ells reconeixent-se al client el seu dret a la reparació de l'article objecte del contracte, així com a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte, resultant, si escau, la reparació i la substitució de l'article gratuïtes per al consumidor.

No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indegudes, instal·lació incorrecta no efectuada pel servei tècnic autoritzat NameToName o materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

Els articles a la venda en la secció Outlet són articles en liquidació. Aquests articles es venen a un preu molt sota del seu preu habitual pel fet que es tracta d'excedents de fabricació de la campanya anterior o bé tenen algun tipus de tara. Aquests articles amb tara -indicades en la fitxa del producte- no donen dret a reclamació de garantia sobre la tara que justifica el seu preu tan especial. El client és coneixedor d'aquesta anomalia i l'accepta a canvi d'un preu excepcionalment baix. D'altra banda, el client sí que conserva la resta de drets i obligacions com si d'un producte NameToName es tractés.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts. La garantia perdrà el seu valor si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.

12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El client reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia NameToName o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

Tret que fos autoritzat per NameToName o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, el client no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. El client haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

El client haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per NameToName o per tercers en la Botiga.

13. PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l'informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer pel seu tractament, propietat de NameToName, mentre no se sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a NameToName.

Així mateix, se l'informa que les seves dades seran posades a disposició d'altres empreses per a les finalitats indicades NameToName tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat sent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent.

El client autoritza expressament a NameToName la remissió, fins i tot a través de mitjans electrònics, per part de NameToName i de les esmentades entitats, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals.

El client podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a NameToName, adjuntant còpia del seu N.I.F. o document identificatiu substitutori.

Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

14. CONTRASENYES

NameToName facilitarà l'ús de contrasenyes personals al client que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. El client haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment pel client. El client es compromet a notificar a NameToName de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

15. COOKIES

NameToName utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat del client, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador del client per identificar-lo.

Si el client no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, el client podrà destruir les cookies lliurement. En cas que el client decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

Menú

Configuració

Crear un compte gratuït per a desar productes favorits.

Iniciar sessió

Crear un compte gratuït per a utilitzar llistes de desitjos.

Iniciar sessió